Nápověda

Záruka na fotoprodukty se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo na vady vzniklé při výrobě. Každý má doma monitor kalibrovaný jinak, a tak se mohou barvy a kontrast na Vašem monitoru a na naší tiskárně lišit. Spoléháme na profesionální nastavení techniků přímo od firmy Xerox, jedné z nejlepších tiskařských společností na trhu. Doporučujeme věnovat pozornost úpravě fotografií před tím, než je do fotoknihy vkládáte. 

Odchýlení barevnosti fotoproduktu od očekávaného výsledku nelze pokládat za vadu a tudíž není možné, aby odchylka barevnosti od očekávané byla předmětem reklamace. Záruka se nevztahuje na vady, které jsou způsobené vadou dodaných podkladů (textů a fotografií).

I když se snažíme, aby naše produkty byly dokonalé, může se stát, že se nějaká chybička přece jen vloudí. Pokud objevíte na produktu závadu, kontaktujte nás na info@mcl.cz. Do e-mailu prosím popište reklamovanou vadu a přiložte fotografie daného problému.

Záruka na fotoprodukty se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo na vady vzniklé při výrobě.

Za vady způsobené dopravcem neručíme. Při převzetí poničeného výrobku od dopravce je nutné reklamovat balíček přímo u dopravce a to maximálně do 2 pracovních dnů.

Zhotovitel vyřídí reklamaci do 30 dnů od okamžiku, kdy obdrží od zákazníka všechny potřebné dokumenty, které jsou nutné pro posouzení reklamace. Pokud v případě reklamace půjde o vadu, kterou lze odstranit, je prodávající oprávněn výrobek opravit. V opačném případě, kdy se jedná o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván, dodá nový.

Je nám líto, pokud se něco takového stane, nicméně naše firma Vámi nahrané fotoknihy needituje ani nekontroluje. Prosím zkontrolujte si před odesláním objednávky kalendáře, jestli máte stránky skutečně ve správném pořadí a zdali máte správně navolena kalendária. Případné chyby v tvorbě totiž nejsou důvodem k reklamaci.

Záruka se nevztahuje na vady, které jsou způsobené vadou dodaných podkladů v případě ořezu objektů umístěných příliš blízko okrajům publikace. Děkujeme za pochopení.