Nápověda

  • Online aplikace i stažený program mají nastavenu automatickou kontrolu kvality vkládaných fotografií. Pokud se Vám ukazuje u fotografie výstraha, v podobě oranžového vykřičníku, nemusí se nezbytně jednat o nekvalitní fotografii, nicméně, může se jednat o fotografii se sníženou kvalitou. V daném případě doporučujeme kvalitu fotografie zkontrolovat.
  • Fotografie pro tisk by měly mít rozlišení 300 dpi.
  • Zároveň nedoporučujeme vkládat fotografie přeposlané komunikačními kanály jakou jsou například Messenger, Whatsapp a podobně. Tyto kanály záměrně snižují kvalitu přeposílaných fotografií.
  • Rozrastrované fotografie, či fotografie ve špatné kvalitě nejsou důvodem pro reklamaci.

Online aplikace i stažený program MCLAB automaticky hlídá kvalitu Vašich fotografií. Pokud Vám ukáže u fotografie žlutou/oranžovou výstrahu v podobě vykřičníku, pak je kvalita fotografie snížená, ale dá se ještě tolerovat. V případě červeného vykřičníku není kvalita dostačující. V takovém to případě je nejlepší řešení fotografii zmenšit nebo nahradit jinou. Fotografie na tisk by měly mít rozlišení 300dpi. Rozrastrovaný tisk vlivem nedostatečné kvality fotografií není důvodem k reklamaci.

Pokud Vám program hlásí, že Váš projekt obsahuje prázdné obrázkové nebo textové pole, znamená to, že jste nevyplnili všechny předpřipravené šablony.

V případě, že nemáte zájem o přednastavené rozvržení, můžete si místa pro fotografie a texty smazat nebo je zcela ignorovat. Nevyplněná pole se při odesílání odstraní.

POZOR - u některých přednastavených textových a obrázkových polí jsou nachystány také kliparty, které nejsou automaticky smazány a zůstávají součástí projektu i přes nevložení textů nebo fotografií. Je proto třeba je odstranit ručně.

Fotoprodukty jsou tisknuty přímo ze zaslaných dat. Vytisknuto bude tedy vše, co vidíte v náhledu. Odeslaná tisková data nejsou před tiskem kontrolována.

Program MCLAB nedokáže "převzít" formátování textů z jiných souborů. Proto prosím nekopírujte do fotoproduktů texty z jiných souborů. Je nutné texty do programu psát přímo.